Mozart – moduł do Zarządzania i Planowania Produkcji

Mozart Produkcja został stworzony dla firm poszukujących przystępnego narzędzia wspierającego produkcję. System można wdrożyć w uproszczonej formie, by z biegiem czasu uruchamiać kolejne funkcje. Program współpracuje ze wszystkimi rozwiązaniami firmy Insert, w tym:

· Subiekt GT,

· Subiekt nexo Pro.

Jest to zewnętrzny program do planowania produkcji na podstawie:

· Ręcznie tworzonych zleceń,

· Planów produkcyjnych (możliwy import z Excela/LibreOffice itp.)

· zamówień od kontrahentów w Subiekcie.

Istotne cechy:

· Możliwość tworzenia różnych planów,

· Podgląd bieżącej produkcji i jej realizacji,

· Duże możliwości filtracji zamówień, m.in. na podstawie cech, pól własnych, rozszerzonych, słownikowych, kontrahentów, kategorii, flag, opisów grup towarów i magazynu,

· Własny rozbudowany edytor wydruków i raportów,

· Obsługa wielu magazynów,

· Możliwość szybkiego wydruku każdej tabeli,

· Możliwość eksportu tabel i wydruków do arkusza Excel/LibreOffice (nowy format xslx, możliwość eksportu bez zainstalowanego pakietu Office na stanowisku),

· Możliwość obliczenia sumarycznego czasu pracy na podstawie technologii,

· Możliwość dostosowania programu do potrzeb klienta.

· Ekran Składniki:

o możliwość definiowania kartotek produktów finalnych procesu produkcyjnego.

o Synchronizacja kartotek z kartoteką Subiekta,

· Struktury (technologia, receptura)– umożliwia zapisanie technologii wytwarzania produktu, na którą składają się:

o Surowce,

o Półprodukty,

o Operacje,

o Czasy,

o Koszty pracy,

niezbędne do jego produkcji. Ilość surowca można zdefiniować z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Dla każdego produktu można zdefiniować wiele (warianty) technologii. Istnieje możliwość przypisanie wariantu konkretnemu klientowi. Dodatkowo:

· Możliwość przypisania magazynów do wyrobów,

· Koszty pracy:

o Akordowe,

o Godzinowe

· Możliwość przypisania kosztów maszyn i operacji,

· Rozszerzone możliwości opisów z instrukcjami dla Produkcji,

· Ekran Zlecenia–możliwość dodania i podglądu zleceń produkcyjnych. Do zlecenia przypisujemy określoną technologię, w której zlecenie ma być wykonane. NA ekranie mamy podglądu etapu realizacji poszczególnego zlecenia jak i całej produkcji. Moduł umożliwia sprawdzenie zapotrzebowania na składniki niezbędne do wykonania zlecenia, wraz z analizą aktualnych stanów na magazynie. Automatyczne generowanie dokumentów PW i RW związanych ze zleceniem.

· Ekran Zamówienia – na którym możemy wyświetlić listę Zamówień z Subiekta. Listę można odfiltrować i grupować według potrzeb. Na podstawie Zamówień możemy:

o Przeanalizować zapotrzebowanie materiałowe,

o Określić czas potrzebny na realizację zamówienia:

§ Ilość roboczogodziny lub

§ W bardziej rozbudowanym wdrożeniu stworzyć harmonogram prac,

o Wygenerować Zamówienia do dostawców,

o Dodać zawartość zamówienia do Planu Produkcyjnego,

o Wygenerować Zlecenia Produkcyjne.

o Możliwość modyfikowania technologii na potrzeby konkretnego zlecenia.

· Rezerwacje surowców potrzebnych do produkcji.

· Swobodę w konfiguracji.

Scroll to Top