Mozart Produkcja–prognoza zapotrzebowania, analiza Zamówień od Klientów

Mozart Produkcja–prognoza zapotrzebowania, analiza Zamówień od Klientów nagranie do obejrzenia pod adresem:

https://youtu.be/NEHYwiBlzFw

1. W Mozarcie możemy wykonać analizę zapotrzebowania, na podstawie pobranych zamówień oraz wykonać zamówienia do dostawców, na brakujące komponenty.

2. By wykonać analizę, w pierwszej kolejności, korzystamy z panelu „Zamówienia” i pobieramy pozycję dla wskazanego zakresu dat.

image

3. Zaznaczamy wybrane pozycje, dla których chcemy wykonać analizę/prognozę i wybieramy polecenie „Prognoza”.

image

4. Otworzy się okienko z Prognozą, w której odnajdziemy „Listę produktów” i „Zapotrzebowanie”. W tym okienku możemy wykonać „Analizę” – weryfikując stany magazynowe dla wybranych magazynów. Na panelu po prawej stronie mamy dodatkowe opcje, z których możemy skorzystać, (niektóre po uprzedniej konfiguracji), tj. uwzględniać stany minimalne, czy stany wyrobów gotowych, przeliczać niezbilansowane i liczyć stany na datę. Po wybraniu odpowiednich parametrów, by wyliczyć zapotrzebowanie dla wybranych pozycji zamówień, wybieramy polecenie „Analizuj”.

image

5. Po analizie aplikacja wskaże nam parametry zapotrzebowania do wykonania produktów z zamówień. Na ekranie zapotrzebowania możemy dostosowywać widok tabelki, dodając lub usuwając kolumny, by wyświetlać interesujące nas informację.

image

6. Z tego miejsca możemy również wykonać Zamówienia do systemu magazynowego na wybrane pozycje z zapotrzebowania. Wystarczy skorzystać z polecenia „Zapotrzebowanie”.

image

7. W tym miejscu możemy wykonać zamówienia do dostawców, które później zrealizujemy w Subiekcie. Wprowadzamy ilości, które chcemy zamówić (jeśli mamy braki możemy skorzystać opcji „przepisz braki”) oraz wskazujemy kontrahenta (jeśli mamy wiele pozycji możemy skorzystać z zakładki operacje dodatkowe i wskazać odbiorcę zbiorowo).

Po wskazaniu wszystkich parametrów wybieramy generuj i ZD, będą widoczne do zrealizowania w systemie magazynowym.

image

8. Z poziomu prognozy, możemy również generować zlecenia produkcyjne, czy wykonać pełną prognozę dla wszystkich pozycji z wybranego magazynu/magazynów (ale tu należy mieć na uwadze, że przy wielu pozycjach aplikacja potrzebuję więcej czasu na przeliczenie stanów).

image

Scroll to Top