Raportowanie Pracownika–ręczne

Raportowanie Pracownika – ręczne raportowanie czasu pracy i ilości operacji i/lub produktów

Nagranie na YouTube:

https://youtu.be/js-2bsg5d58

1. W celu dodania raportu pracownika, należy w pierwszej kolejności, przydzielić na wydziale tylko wskazane podzlecenie, (tu przypisać pracownika, w tym miejscu może być dowolny, później przypisujemy konkretnych). Następnie ponownie wybieramy prawym przyciskiem myszy na wydziale, ale polecenie „Raport”.

clip_image002

2. Następnie wybieramy polecenie „Pracownicy” i w nowo otwartym oknie „Dodaj”:

clip_image004

3. W „Raporcie pracownika”, wybieramy już konkretnego wykonawcę, wskazujemy wytworzoną ilość oraz czas pracy (tu możemy również wskazać operacje, które były wykonywane i są przypisane w strukturze produktu lub możemy dodać nowe).

clip_image006

4. Po dodaniu (zapisaniu) wszystkich raportów, możemy wracać do nich i je poprawiać. W menu podręcznym na wydziale, „Info o zleceniu” – „Raporty”.

clip_image008

Scroll to Top