Bez kategorii

Mozart Produkcja–Szwalnia

Poniżej, krótka lista do czego może być użyty program do wspomagania zarządzania produkcją Mozart Produkcja w przypadku implementacji na Szwalni. 1. Rozliczenie akordu Pracowników: a. gromadzenie informacji o wykonanych czynnościach, b. wyliczanie należnego akordu, c. śledzenie czasu pracy dla poszczególnych czynności. 2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego z uwzględnieniem bieżących stanów magazynowych: a. na podstawie planów produkcyjnych, …

Mozart Produkcja–Szwalnia Read More »

Wkrótce zmiany w licencjonowaniu Mozarta

W najbliższym czasie planujemy wprowadzić podział licencji Mozarta na: a) Mozarta w wersji podstawowej b) Mozarta w wersji rozszerzonej / pro Zmiany będą dotyczyć wersji dla enova, Subiekt GT i Subiekt Nexo

Mozart – zmiany

wersja 136.012 zmodyfikowano obsługę dostaw wersja 136.013 poprawiono wyliczanie kosztów operacji – poprawiono błąd przy zerowych ilościach operacji i stawce godzinowej wersja 136.014 modyfikacja mechanizmu pluginów na ekranach zleceń i zleceń produkcyjnych wsparcie dla Subiekt 1.29 poprawiono wyliczanie kosztów operacji – poprawiono błąd przy zerowych ilościach operacji i stawce godzinowej

Scroll to Top