Błąd – PK_SynchronizationLocks

#Subiekt GT Jeżeli po instalacji nowej wersji nie można uruchomić programu to pomaga usunięcie tabeli dbo.SynchronizationLocks Mozart, 1.11.138.127: DevExpress.Xpo.DB.Exceptions.UnableToCreateDBObjectException: Unable to create ‘PrimaryKey’ ‘PK_SynchronizationLocks’. Parent: ‘SynchronizationLocks’. Error: Executing Sql ‘alter table “dbo”.”SynchronizationLocks” add constraint “PK_SynchronizationLocks” primary key (“LockKey”)’ with parameters ” exception ‘System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot define PRIMARY KEY constraint on nullable column in table ‘SynchronizationLocks’.Could

Jak sprawnie zarządzać produkcją?

Produkcja to jedna z najważniejszych gałęzi całej gospodarki. Cały proces produkcyjny wymaga jednak m.in. prawidłowego rozplanowania, posiadania odpowiednich zasobów, stałej kontroli, udziału osób trzecich, czyli krótko mówiąc, odpowiedniego zarządzania. Zadbanie o wszystkie aspekty produkcji może być wyjątkowo trudne i poza tym czasochłonne, zwłaszcza jeśli firma prowadzi produkcję na dużą skalę. Na szczęście są różne rozwiązania

Jak usprawnić pracę swojej firmy produkcyjnej?

Posiadanie tego typu biznesu potrafi być męczące i angażujące sporo czasu. Nie każdy ma oczywiście możliwość poświecić go zbyt dużo, gdyż większość przedsiębiorców posiada rodzinę, czy też inne obowiązki, jakich to nie może zaniedbywać na rzecz swojej pracy. Jak wobec tego sprawić, by nadzorowanie firmy stało się mniej angażujące, a przy tym nie stracić efektywności

Program do zarządzania produkcją – jakie ma zalety?

Zarządzanie produkcją przedsiębiorstwa wymaga wiele wysiłku i pracy, jeżeli w firmie brakuje odpowiednich programów i systemów, jakie ułatwiałyby sprawne i skuteczne podejmowanie decyzji. Ten aspekt jest bardzo ważny z perspektywy właściciela przedsiębiorstwa, ponieważ trafne planowanie i wiarygodne rozliczanie produkcji pozwala na ochronę przed nietrafionymi decyzjami, które mogłyby przynieść poważne straty finansowe lub nawet bankructwo. Program

Błąd Mozart WWW po wgraniu nowej wersji Deploya

Opis Jeżeli po wgraniu nowej wersji Mozart WWW pojawi się problem z otworzeniem jakiegokolwiek ekranu i pojawia się poniższy komunikat to prawdopodobnie nadpisaliśmy istniejącą konfigurację programu. W takim przypadku należy przywrócić poprawną konfigurację. Rozwiązanie Poprawić plik konfiguracyjny Mozart WWW Web.config lub (zalecane) odtworzyć jego wcześniejszą wersję. Warto pamiętać, aby przed aktualizacją zrobić kopię istniejącej konfiguracji,

Czym jest program do zarządzania produkcją?

Wielokrotnie wpisywaliśmy w wyszukiwarkę Google, Bing, czy Duck Duck go frazę- program do zarządzania produkcją, poszukując remedium, by rozwiązać problemy trapiące naszą firmę. Jednak po wciśnięciu wyszukaj pojawia się kolejny problem, ponieważ zostaje wyświetlone tysiące wyników. Nie wiadomo mimo wszystko, na który się zdecydować. Czym jest i jak dobrać program do zarządzania produkcją? Program do

Mozart Produkcja–błędna konfiguracja dodatku do importu z kompletów

[Problem] Jeżeli podczas użytkowania rozszerzenia do importu kompletów (rozszerzenie działa zarówno z enova, Subiekt GT, Subiekt Nexo jak i Navireo) pojawia się błąd: Mozart, 1.11.138.127: System.Exception: Brak podanego symbolu punktu monitorowania   w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.Logika.ImportKompletowSerwis.WczytajKonfiguracje(Session sesja) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\Logika\ImportKompletowSerwis.cs:wiersz 240   w Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia.ImportZamowienZadanie.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia\PluginEntry.cs:wiersz 89   w System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument) [Rozwiązanie] Plik Mozart.exe.config wymaga konfiguracji jak normalny

Raport z zaraportowanych (przepracowanych) prac

Raport pokazuje liczbę zaraportowanych (przepracowanych) godzin na poszczególnych Zleceniach w zadanym okresie w rozbiciu na poszczególne operacje. Aby uruchomić raport należy w menu Własne wybrać rozszerzenie i nacisnąć przycisk Rozliczenie godzin: Pojawi się ekran raportu Rozliczeni godzin: Na którym wybieramy interesujący nas zakres dat (Data od i Data do) i naciskamy przycisk Załaduj dane Na

Pytanie: Czy można przenosić uwagi z Zamówień od Klienta na uwagi na Zleceniu

Pytanie: Pracuje na Subiekcie GT, sprzedajemy między innymi Allegro. Produkujemy głównie przedmioty personalizowane. Przez weekend przetestowałem program Mozart i wszystko jest Ok, jest dosyć intuicyjny i jasny, ale mam jedno pytanie zanim kupię. Dostaje wiadomość od klienta odnośnie realizacji, która jest widoczna w uwagach do zamówienia. Jest to tak naprawdę również informacja do produkcji co

Import z kompletów

Jeżeli podczas problemów z importem Mozart Produkcja Mozart, 1.11.138.127: System.Exception: Brak podanego symbolu punktu monitorowania    w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.Logika.ImportKompletowSerwis.WczytajKonfiguracje(Session sesja) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\Logika\ImportKompletowSerwis.cs:wiersz 240    w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.PluginEntry.run() w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\PluginEntry.cs:wiersz 18    w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.GUI\Forms\MainForm.cs:wiersz 2241 W katalogu z Mozartem jest plik Mozart.exe.config: , w którym powinien być wpis <add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol”