Mozart Produkcja–przykładowy opis (wstępna instrukcja)

Poniżej przykładowy opis interfejsu programu Mozart Produkcja. Jet to przykład jak program dla małej firmy produkcyjnej może wspierać codzienną pracę. Setup można znaleźć na: http://produkcjaprogramy.pl Tworzenie technologii W celu zdefiniowanie technologii (struktury / BOM-u produktu lub półproduktu) należy przejść na ekran Składniki: Wybrać interesującą nas pozycję i naciskamy przycisk Popraw: Otworzy się ekran Poprawianie danych

Błąd konfiguracji WWW–błąd serwera aplikacji

Problem Jeżeli podczas wgrywania testowej wersji interfejsu WWW pojawi się poniższy komunikat, to może okazać się, że wgraliśmy niestabilną wersję programu. Rozwiązanie Rozwiązaniem problemu powinno być wgranie stabilnej i poprawionej wersji program do kontroli produkcji. Komunikat Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Malformed association ‘RapOper’. Cannot find the associated member for ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoRaporty.Operacja’ in class ‘Mozart.Baza.Tabele.XpoOperacje’. Opis:

Kolumna kolejność na ekranie rozchód wewnętrzny

W Mozart Produkcja SetupMozartIns_111138.127v82.exe została dodana możliwość wyświetlania kolumny kolejność składników na ekranie Rozchód wewnętrzny. Na ekranie Zlecenia, klikamy prawym przyciskiem myszy, żeby wywołać menu kontekstowego. Wybieramy pozycję Rozchód wewnętrzny surowców: Na wywołanym ekranie Rozchód składników, klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny: Z otwartego menu kontekstowego wybieramy pozycję Lista pól i wybieramy kolumnę

Mozart / Amadeusz–zaawansowana edycja wydruków (przykład)

Amadeusz, czyli narzędzie do edycji wydruków używanych w Mozart Produkcja pozwala na tworzenie zarówno prostych wydruków. Umożliwia także na bardzo zaawansowaną edycję drukowanych danych. Mamy sytuację, że czytnik kodow kreskowych nie radzi sobie z Code39 Extended, podczas odczytywania dodaje niepotrzebne znaki. Taka sytuacja może powodować błędy np. w przypadku, gdy chcemy wydrukować kartę zlecenia z

[Błąd] Mozart WWW – Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session)

Problem Jeżeli po aktualizacji Mozart Produkcja WWW pojawi się poniższy komunikat błędu to prawdopodobną przyczyną błędu jest brak aktualnych bibliotek systemu magazynowego (Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo lub enova).   Rozwiązanie Rozwiązaniem problemu jest skopiowanie biblioteki Mozart.DbMagazyn.dll z katalogu programu do katalogu WebDeploy/bin Po przekopiowaniu i ewentualnym nadpisaniu wcześniejszych plików program do produkcji powinien działać

Plan produkcyjny z arkusza kalkulacyjnego

Mozart Produkcja pozwala na „wklejenie” planu z arkusza kalkulacyjnego. Funkcja ta jest dostępna z poziomu Produkcja -> Plany produkcyjne: Pojawi się ekran Prognoza: Jest to dokładnie ten sam ekran, który jest dostępny z poziomu Zamówień. Posiada wszystkie jego funkcje. Wklejanie listy do produkcji z Excela Jedną z funkcji ekranu jest możliwość importu / eksportu zawartości

Mozart Produkcja dodawanie pluginu

Program do zarządzania produkcją pozwala na dodawanie dodatkowych rozszerzeń do programu. Aby dodać plugin do Mozarta. Należy: 1. Rozpakować otrzymaną paczkę z pluginem, 2. skopiować pliki pluginu do katalogu z Mozartem, 3. zmodyfikować plik Mozart.ExtraMenu.xml Modyfikacja pliku Mozart.ExtraMenu.xml Aby zmodyfikować plik Mozart.ExtraMenu.xml należy wejść do katalogu z Mozartem. Odnaleźć plik Mozart.ExtraMenu.xml i kliknąć na nim

#Błąd Mozart WWW Błąd HTTP 500.19 — Internal Server Error

#Przyczyna Prawdopodobnie nie zostały zainstalowane wszystkie składniki serwera IIS #Rozwiązanie Upewnić się, że mamy zainstalowane i skonfigurowane ASP .NET #Komunikat Nie można przejść do żądanej strony, ponieważ jej odpowiednie dane konfiguracyjne są nieprawidłowe. Szczegółowe informacje o błędzie: Moduł IIS Web Core Powiadomienie BeginRequest Obsługa Jeszcze nie ustalono Kod błędu 0x80070021 Błąd konfiguracji Tej sekcji konfiguracyjnej

Dodatkowo logika dla wystawiania dokumentów

Program Mozart pozwala na dodanie własnej, rozszerzonej logiki, w postaci kodu, który pozwoli nam na zmianę zachowania programu podczas wystawiani dokumentów. W konfiguracji przewidziane są specjalne miejsca na wklejenie dodatkowego kodu, w którym zawarte są instrukcje, które mają się wykonać: Dzięki dodatkowej funkcji, dostoswanej do indywidualnych potrzeb kontrola produkcji program Poniżej przykładowy kod, który zmienia

[Błąd] Mozart WWW–błąd ekranu

Problem Jeżeli podczas konfiguracji i próby uruchomienia modułu WWW pojawia się poniższy komunikat błędu to prawdopodobnie próbujemy uruchomić testową wersję rozwiązania. Rozwiązanie Rozwiązaniem jest pobranie najnowszej dostępnej wersji web deploya. Program magazynowo-produkcyjny został skonfigurowany przy użyciu testowej, rozwojowej wersji, która może zawierać błędy. Komunikat Server Error in ‘/’ Application. Object reference not set to an