Kontrola jakości–raportowanie kolektorem w Mozarcie

Krótki opis rozwiązania pozwalającego na tworzeniu raportu kontroli jakości w aplikacji Mozart przy pomocy interfejsu WWW i kolektora danych. Poniżej opisany jest mechanizm raportowania czynności Kontrola Jakości w oparciu o interfejs WWW (interfejs zaprojektowany pod Kolektor z ekranem 4 cale). Mechanizm zakłada, że Pracownik po wykonaniu swojej pracy (np. tapicerowaniu mebla) do wykonanego elementu dołącza

Mozart–drukowanie zbiorczej karty

Drukowanie karty zbiorczej Aby wydrukować zbiorczą kartę, czyli wydrukować kilka kart montażowych ma jednym wydruku należy przejść na ekran Podzlecenia: Pobrać podzlecenia: Następnie kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy i z Menu Kontekstowego wybrać Drukuj kartę zbiorczą:

Mozart–przykładowe wdrożenie

Spis treści Szwalnia. 1 Brygadzistki 1 Zejścia. 1 Planowane zużycie. 2 Dodawanie składników i operacji do planu. 3 Magazyn. 5 Moduły dodatkowe. 5 Zakładka Podstawowe. 6 Dodawanie nowych Zleceń do planu. 8 Zakładka Dodatkowe. 10 Zakładka Raporty. 11 Zamówienia – prognoza zapotrzebowania materiałowego z wskazaniem pozycji z planu i/lub zamówienia, na których występują braki 17

Mozart–przykład dodatkowych rozwiązań

Moduły dodatkowe W celu uruchomienia modułów dodatkowych w Mozarcie należy po uruchomieniu programu przejść do menu Własne i wybrać Synchronizacja z szwalnią: Pojawi się okno Wybór modułów, na którym na poszczególnych zakładkach umieszczone zostały dodatkowe funkcje programu. Zakładka Podstawowe Plany prac To ekran służący do zarządzania Zamówieniami (Planami) przesyłanymi na Szwalnię: Na ekranie widzimy podstawowe