Mozart dla Nexo–błędna nazwa bazy, taka baza już istnieje

Rozwiązanie

Program Mozarta posiada własną bazę, która jest tworzona podczas pierwszego uruchomienia.

Nazwa tej bazy powinna być unikalna i inna niż bazy Nexo, dopiero w następnym kroku wskazujemy do jakiej bazy Nexo należy się podłączyć.

Proszę utworzyć bazę o nazwie np. MozartNexo

Komunikat błędu

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Database ‘DESKTOP-5KDGAUH\INSERTNEXO’ already exists. Choose a different database name.
   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
   w System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteScalar()
   w Mozart.Baza.Forms.ChoseDbForm.createDb(String argDb) w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Forms\ChoseDbForm.cs:wiersz 275
   w Mozart.Baza.Forms.ChoseDbForm.ok() w L:\SourceCodes\Mozart-1.0\code\Mozart.DAL\Baza\Forms\ChoseDbForm.cs:wiersz 215
ClientConnectionId:f0c29a7f-cccf-4a83-86ab-fa2603185f84
Error Number:1801,State:3,Class:16

Scroll to Top