Generowanie Zamówień od Klienta na podstawie WZ

W celu uruchomienia rozszerzenia należy w programie Mozart Produkcja, wybrać z menu Własne pozycję Generowanie Zamówień z WZ:

clip_image002

Rysunek 1 Generowanie Zamówień z WZ.

Wybrać zakres dat:

clip_image004

Rysunek 2 Wybieranie zakresu dat.

Następnie należy wybrać z listy dokumenty WZ, dla których chcemy wygenerować dokumenty ZK, wybrać „klienta” na którego mają być wystawione ZK i nacisnąć przycisk Generuj ZK:

clip_image006

Rysunek 3 Generowanie ZK

Program pozwala na filtrowanie na wiele sposobów, domyślnie włączana jest opcja wyszukiwania pozycji „zawierających” wpisywany ciąg znaków:

clip_image008

Rysunek 4 Filtrowanie, wyszukiwanie.

Scroll to Top