Mozart–testy regresyjne

Spis treści

Test regresyjny – tworzenie nowych towarów.. 1

Testy regresyjne – punkty monitorowania. 3

Testy regresyjne – struktura zagnieżdżona. 6

Testy regresyjne – tworzenie nowej bazy. 13

towary – struktura z operacjami 23

Test regresyjny – tworzenie nowych towarów

Grupa – TOWARY

Nazwa – DODAWANIE TOWARÓW

Opis – celem scenariusza jest dodawanie nowych towarów

Warunki wstępne:

– utworzona nowa baza

– utworzone punkty monitorowania PÓŁPRODUKTY

– wprowadzenie stanów magazynowych w Subiekcie

Oczekiwany rezultat – pojawienie się nowych, wprowadzonych towarów na liście SKŁADNIKI z określeniem do jakiego typu i punktu monitorowania należą

Kroki

clip_image002

1. Wybieramy z menu u góry SKŁADNIKI i otwiera się nam okno ze stanem magazynowym, który wprowadziliśmy w Subiekcie.

clip_image004

2. W celu dodania towaru, naciskamy przycisk DODAJ TOWAR, znajdujący się na dole ekranu. Wyskakuje nam następujące okno, w którym wpisujemy dane przykładowe i wybieramy jednostki, które ściągnęły się nam z Subiekta. Potwierdzamy przyciskiem DODAJ.

clip_image005

3. Po naciśnięciu DODAJ wyskakuje nam okno, w którym określamy przykładowo, że nasz wyrób jest półproduktem, czyli zaznaczamy opcję PRODUKT zamiast materiał i przypisujemy niżej punkt monitorowanie do PÓŁPRODUKT. I naciskamy ZAPISZ.

clip_image007
Po pojawieniu się komunikatu dotyczącego, tego, czy mają to być stany zerowe, potwierdzamy OK.

4. Należy sprawdzić, czy na liście składników znajduje się wprowadzony towar z przypisanym punktem monitorowania PÓŁPRODUKT.

clip_image009

Testy regresyjne – punkty monitorowania

Grupa – PUNKTY MONITOROWANIA

Nazwa – DODAWANIE PUNKTÓW MONITOROWANIA

Opis – celem scenariusza jest dodawanie nowych punktów monitorowania

Warunki wstępne:

– utworzona nowa baza

Oczekiwany rezultat – pojawienie się nowych, wprowadzonych punktów monitorowania na liście PUNKTY MONITOROWANIA

Kroki

1. W celu utworzenia punktu monitorowania wybieramy z górnego paska przycisk PROGRAM z listy wybieramy SYSTEMOWE i dalej PUNKTY MONITOROWANIA.

clip_image011

2. Pojawia się okno, takie jak poniżej, gdzie musimy z dolnego paska nacisnąć przycisk DODAJ.

clip_image013

3. Otwiera się okno, gdzie wpisujemy symbol, nazwę (tu ZAOPATRZENIE) i zaznaczamy, ze jest to Punkt Zaopatrzenia. Na koniec zatwierdzamy przyciskiem ZAPISZ.

clip_image014

4. Żeby sprawdzić, czy powstały stworzone przez nas punkty monitorowania, należy wejść w PROGRAM – SYSTEMOWE i PUNKTY MONITOROWANIA. Sprawdzamy, czy na liście pokazuje się nam stworzony przez nas punkt.

clip_image016

Testy regresyjne – struktura zagnieżdżona

Grupa – TOWARY

Nazwa – struktura z n półproduktami

Opis – celem scenariusza jest stworzenie towaru ze strukturami z n półproduktami

Warunki wstępne:

– utworzona nowa baza

– wprowadzona lista składników w Subiekcie

– utworzenie punktów monitorowania „Wyroby gotowe” i „Półprodukty”

Oczekiwany rezultat – w oknie STRUKTURA SKŁADNIKA, widać listę półproduktów, z których składnik się składa

Kroki

1. Po uruchomieniu Mozarta, wchodzimy w SKŁADNIKI. Wyświetla się nam lista wcześniej wprowadzonych składników.

clip_image018

2. Klikamy dwa razy w przykładowy punkt ze składników. U nas wybrałam PŁASKOWNIK. Wyświetla się nam okno poniżej.

clip_image020

Trzeba upewnić się, że:

– typ składnika, to PRODUKT

– punkt monitorowania, to WYRÓB GOTOWY.

3. Naciskamy przycisk STRUKTURA. Wyświetla się nam okno:

clip_image022

4. Żeby dodać półprodukty należy nacisnąć przycisk DODAJ, w rubryce SKŁADNIKI, znajdujące się po prawej stronie ekranu.

clip_image023

5. Wyświetla się lista składników.

clip_image025

6. Wybieramy z listy składników np. BLACHĘ i wciskamy przycisk WYBIERZ. Wpisujemy przykładową ilość brutto (tu 3) i naciskamy ZAPISZ.

clip_image026

7. Wracamy do okna z wyborem składników, wybieramy kolejny składnik, (tu np. PRĘT) i powtarzamy kroki powyższe z przykładowymi ilościami brutto.

clip_image028

8. Po dodaniu tych dwóch, na oknie powyżej naciskamy ZAMKNIJ. Powracamy wówczas do okna STRUKTURA SKŁADNIKA. Po rozwinięciu paska z płaskownikiem pokazuje się lista półproduktów, z którego się składa.

clip_image030

Testy regresyjne – tworzenie nowej bazy

Grupa – TWORZENIE BAZY

Nazwa – TWORZENIE NOWEJ BAZY

Opis – tworzenie nowej bazy w Mozarcie i Subiekcie

Oczekiwany rezultat – stworzenie bazy, w których wprowadzone dane w Subiekcie (np. stan magazynowy) są w Mozarcie

Kroki

1. Uruchomiamy Subiekta (w tym przypadku rozpatrywana jest wersja GT). Na pierwszym otwartym oknie, zaznaczamy opcję NOWY i wpisujemy przykładową nazwę i potwierdzamy przyciskiem OK.

clip_image032

2. Na kolejnym oknie zaznaczamy Wersję Próbną, jednak nie zaznaczamy pola WPISZ DANE PRZYKŁADOWE. Potwierdzamy przyciskiem OK.

clip_image034

3. Program przygotowuję nową bazę, co może chwilę potrwać. Na koniec wyskakuje okno poniżej, które należy zatwierdzić przyciskiem OK.

clip_image036

4. Następnie pokazuje się okno, pod którym należy nacisnąć DALEJ. W ten sposób przesuwamy się między zakładkami, które należy przejść, by móc korzystać z pakietu.

clip_image038

5. Następna zakładką jest PODMIOT, gdzie należy w bazie testowej wypełnić nazwę i NIP. Następnie należy nacisnąć DALEJ.

clip_image040

6. Kolejne zakładki w pustej bazie testowej można ominąć naciskając każdorazowo DALEJ. Ostatnią zakładkę PODSUMOWANIE, przewijamy na dół i naciskamy WYKONAJ. Po chwili na dole strony pojawi się komunikat: „Proces zakończony poprawnie”, a na miejscu przycisku WYKONAJ, pojawia się ZAMKNIJ, który należy nacisnąć.

7. Pojawi się okno startowe. Przy wersji próbnej należy odszukać okrągłą ikonkę po prawej stronie i nacisnąć ją.

clip_image041

8. W prawym górnym rogu okna programu odszukujemy i naciskamy napis AKTYWUJ WERSJĘ PRÓBNĄ. Wyskoczy nam okno poniżej, które należy potwierdzić przyciskiem OK. w ten sposób aktywujemy wersję próbną dla sfery.

clip_image042

9. Żeby moc wprowadzić towary w Mozarcie, musimy w Subiekcie wejść na ekranie głównym, po lewej stronie w TOWARY I USŁUGI i utworzyć nową kartotekę.

clip_image044

10. W tym celu na oknie powyżej naciskamy DODAJ i na oknie, które się pojawia wpisujemy przykładowy kod i nazwę. W ten sam sposób tworzymy kilka towarów w różnych jednostkach miary (szt. kg).

clip_image046

clip_image048

11. Na tym etapie przechodzimy do Mozarta. Uruchomiamy program. Zaznaczamy bazę NOWY i wpisujemy przykładową nazwę. Potwierdzamy przyciskiem OK. Przy komunikacie, czy na pewno chcemy utworzyć nową bazę, znów potwierdzamy.

clip_image049
12. Następnie przekierowuje nas automatycznie do Subiekta, gdzie należy zaznaczyć bazę, którą wcześniej utworzyliśmy i zatwierdzić przyciskiem OK.

clip_image051

13. Wybieramy administratora (SZEF) i zatwierdzamy przyciskiem WYBIERZ.

clip_image052

14. Następnie wyskakuje okno z informacją o licencji, które należy tylko zatwierdzić. Ostatecznie otwiera się nam MOZART.

15. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie czy przypisane towary w Subiekcie znajdują się w Mozarcie w zakładce SKŁADNIKI.

towary – struktura z operacjami

Grupa – TOWARY

Nazwa – struktura z operacjami

Opis – celem scenariusza jest stworzenie towaru ze strukturami z operacjami

Warunki wstępne:

– utworzona nowa baza

– utworzony punkt monitorowania WYROBY GOTOWE

– wprowadzona lista składników w Subiekcie

Oczekiwany rezultat – w oknie STRUKTURA SKŁADNIKA, widać dodaną operację

Kroki

1. Wchodzimy w SKŁADNIKI i wyświetla się nam lista składników, które były wprowadzone wcześniej.

clip_image054

2. Dwukrotnie naciskamy w wybrany składnik. Tu przykładowy TESTOWY PRODUKT. Otwiera się nam takie okno:

clip_image056

Tu upewniamy się, że:

– typ składnika – PRODUKT

– punkt monitorowania – WYRÓB GOTOWY

– wstawiamy stawkę akordową, przykładowa kwota (tu 20 zł).

I naciskamy ZAPISZ.

3. Następnie wchodzimy jeszcze raz w ten składnik i naciskamy przycisk STRUKTURA. Pokazuje się następujące okno.

clip_image058

Chcąc dodać operację musimy najpierw dodać takowe operacje do listy operacji.

clip_image059

4. Pokazuje nam się okno poniżej. Naciskamy przycisk DODAJ, by dodać operację.

clip_image061

5. Pokazuje się SŁOWNIK OPERACJI, gdzie naciskamy DODAJ. Pokazuje się okno z możliwością dodania operacji. Tu wpisujemy testowo symbol i nazwę. Naciskamy ZAPISZ.

clip_image062

6. W SŁOWNIKU OPERACJI pojawia się wprowadzona operacja. Naciskamy WYJDŹ

clip_image064

7. W ten sposób wróciliśmy do okna OPERACJE, gdzie naciskamy przycisk DODAJ

clip_image066

8. Po naciśnięciu DODAJ, pokazuje się nam SŁOWNIK OPERACJI, z dodaną operacją MONTAŻ, którą naciskamy i przyciskamy WYBIERZ. Wówczas pokazuje się nam następujące okno:

clip_image067

9. Na powyższym oknie naciskamy zapisz i pokazuje się nam następujące okno:

clip_image069

Widać tu, że operacja się dodała, więc naciskamy WYJDŹ.

10. Pokazuje się nam okno, gdzie widać, że do składnika dodana jest operacja.

clip_image071

Scroll to Top