InsERT produkcja

Zarządzanie procesem produkcyjnym w nowoczesnym przedsiębiorstwie – niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z niewielką firmą rzemieślniczą, czy też prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem – wymaga odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Arkusz kalkulacyjny czy proste zestawienia tabelaryczne nie wystarczą. Konieczne jest posiadanie systemu, który umożliwi prowadzenie ewidencji typowej dla firm produkcyjnych oraz powiązanie jej z danymi księgowymi. Do takich rozwiązań należy między innymi InsERT Produkcja.
InsERT Produkcja, czyli oprogramowanie komputerowe w służbie firmy produkcyjnej
W przypadku oprogramowania komputerowego InsERT moduł produkcyjny składa się z następujących obszarów:
•    Produkcja,
•    Kartoteki,
•    Słowniki,
•    Dokumenty,
•    Ewidencje dodatkowe.
Moduł ten pozwala na tworzenie list materiałowych, generowanie dokumentacji związanej z gospodarką magazynową (przyjęcia towaru, wydania itd.) oraz powiązanie ich z konkretnymi zamówieniami składanymi przez klientów.
To jeszcze nie wszystkie funkcjonalności oferowany przez moduł produkcyjny InsERT. System ten umożliwia także prowadzenie kartotek (baz danych) zawierających dane na temat kontrahentów czy poszczególnych teamów produkcyjnych. Przykładowo, możliwe jest przypisanie danego zlecenia produkcyjnego do konkretnego pracownika lub całej brygady, a także wskazanie czasu rozpoczęcia i zakończenia danego zlecenia.
InsERT Produkcja – system specjalistyczny czy kompleksowy?
Czasem można spotkać się z opiniami, że InsERT Produkcja to oprogramowanie, który ustępuje flagowym systemom komputerowym i nie zawiera tak bardzo rozbudowanych opcji jak ma to miejsce w przypadku konkurencyjnych rozwiązań.
Krytyka ta jest po części prawdziwa, bowiem opisywane oprogramowanie nie pozwala na prowadzenie rachunkowości zarządczej w pełnym tego słowa znaczeniu. Z drugiej strony, ewidencja na cele rachunkowości zarządczej jest zazwyczaj dostosowywana do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa i nawet najlepsze szablony przygotowane przez inne oprogramowania mogą nie sprostać potrzebom niektórych klientów.
Tymczasem, oprogramowanie komputerowe InsERT ma wiele innych modułów oraz opcji, które sprawiają, że jest to system kompleksowy. Przykładowo, z użyciem tego rozwiązania możliwe jest między innymi:
•    prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów (moduł Sprzedaż),
•    planowanie zadań, tworzenie terminarzy spotkań (moduł Kalendarz),
•    tworzenie deklaracji podatkowych (moduł Deklaracje i e-Sprawozdawczość),
•    prowadzenie ewidencji dotyczących należności i zobowiązań (moduł Rozrachunki),
•    wykonywanie operacji bankowych, w tym na przykład pobierania wyciągów itd. (moduł Bankowość on-line),
•    prowadzenie ewidencji z zakresu gospodarki magazynowej (moduł „Magazyn”).
Jak widać, zakres możliwości dostępnych z użyciem tego typu oprogramowania jest bardzo szeroki i pozwala na kompleksowe zarządzanie firmą. Taki stan rzeczy oznacza, że nawet jeśli InsERT Produkcja nie jest tak bardzo zaawansowany jak podobne rozwiązania dostępne na rynku (w zakresie nadzorowania produkcji w firmie), to oprogramowanie może stanowić cenne wsparcie podczas codziennego zarządzania przedsiębiorstwem.

Scroll to Top