Co to jest sieć VPN?

Sieć VPN, z angielskiego „virtual private network”, oznacza wirtualną sieć prywatną. Ustanawia ona połączenie cyfrowe między komputerem, a serwerem zdalnym należącym do dostawcy sieci VPN, które szyfruje dane osobowe, maskuje adres IP, gwarantuje anonimowość online. Korzystając z Internetu za pomocą sieci VPN, mamy pewność, że nasze dane pozostają prywatne, chronione i bezpieczne.

Połączenie za pomocą sieci VPN jest w pełni:

– wirtualne (nie łączymy się za pomocą kabli),

– prywatne (nikt nie ma dostępu do naszych danych czy aktywności online),

– sieciowe (łączy ze sobą komputery i serwer).

Dla jakiego użytkownika, rozwiązanie VPN?

Takie rozwiązanie warto zastosować, gdy chcemy pozostać anonimowi korzystając z Internetu prywatnie, ale przede wszystkim jest to rozwiązanie często wykorzystywane w pracy zdalnej. Dzięki narzędziu, jakim jest Sieć VPN, pracodawca korzysta z bezpiecznego tunelu przekazywania danych, niezależnie od lokalizacji pracownika. Co stwarza nowe możliwości, pracy hybrydowej. Tworzy ono bezpieczne i swobodne środowisko online. Daje nam to szereg możliwości i minimalizuje zagrożenia, w kwestii bezpieczeństwa danych, z których korzystamy, czy które przesyłamy. W obecnych czasach, kiedy wielu pracodawców oferuje możliwość wykonywania swoich obowiązków w trybie hybrydowym, korzystanie z usługi sieci VPN stało się bardzo popularnym i praktycznym rozwiązaniem.

Jakimi narzędziami posługuję się wirtualna sieć prywatna?

VPN ma swoje narzędzia, które poszerzają zakres działań sieci, by trafiła ona do jak największej ilości odbiorców. Dzięki temu mamy możliwość korzystania z systemu Windows, który ma wbudowanego Klienta VPN. Umożliwia to łączenie się z dowolną usługą VPN, bez instalowania kolejnych aplikacji. Rozwiązanie to jest powszechne w przestrzeni biurowej, jest bezpieczną opcja łączenia się z Internetem w korporacyjnej, wewnętrznej sieci.

Kolejnym narzędziem jest OpenVPN, to wirtualna sieć prywatna, którą możemy pobrać i zainstalować na komputerze. To protokół połączeń typu open source, czyli połączeń prywatnych, tworzących tunel miedzy klientami lub klientem, a serwerem.

Mamy również Smart VPN Client, czyli narzędzie do zestawiania tunelu VPN (użytkownika zdalnego z routerem). Za jego pośrednictwem tworzymy całość połączenia, które daje nam nieograniczony dostęp do przetwarzania danych online, w sposób całkowicie bezpieczny. Sieć VPN, ma dedykowany pakiet antywirusowy, który dodatkowo wzmacnia nasze bezpieczeństwo w sieci. FortiClient, to pakiet zabezpieczający komputer, zapora sieciowa, czy filtrowanie Internetu z ochroną rodzicielska. Z perspektywy rodzica jest to narzędzie, które ułatwia zapewnienie ochrony dziecku.

Obecna rzeczywistość środowiska online to ogromny zasób wiedzy i informacji. Daje to cały szereg możliwości w zakresie działań, które mogą stać się naszym udziałem. Wiele rozwiązań zawodowych i prywatnych, zostało przeniesione do przestrzeni online. Niestety stwarza to również ogromne zagrożenie w kwestii dostępu do przekazu informacji różnego rodzaju, a co za tym idzie również, naszych osobistych i prywatnych treści. Rozwiązania VPN, umożliwiają rozpowszechnianie danych w zakresie przez siebie określonym, do wybranych adresatów, w odpowiednio stworzonym tunelu, który całkowicie je zabezpiecza. Korzystając z narzędzi VPN, pozostajemy świadomymi i odpowiednio przygotowanymi użytkownikami środowiska online, jednocześnie w pełni korzystając z jego zasobów, czy to do celów prywatnych, czy zawodowych.

Scroll to Top