Zmiana statusu podzleceń

Poniżej kod SQL, który pozwoli zmianę statusu podzleceń, które mają inny status na status W (wydany).

update xpoZlecenia set Status = ‘W’ where Numer = ‘P/23/0057’;

update xpoZlecProd set StanZlecenia = ‘W’ where zlecenie in (select oid from xpoZlecenia where Numer = ‘P/23/0057’)

commit;

Tu wersja jeżeli korzystamy z pluginu do uruchamiania zapytań SQL z poziomu Mozart Produkcja

update [##BazaMozart##].[dbo].[xpoZlecenia] set Status = ‘W’ where Numer = ‘P/23/0057’;

update [##BazaMozart##].[dbo].[xpoZlecProd] set StanZlecenia = ‘W’ where zlecenie in (select oid from [##BazaMozart##].[dbo].[xpoZlecenia] where Numer = ‘P/23/0057’);

Scroll to Top