Mozart Produkcja–dodawanie kolumn do strony

MozartWWW – ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View

Dodawanie kolumn

1. Aby dodać kolumnę, należy znaleźć i otworzyć folder instalacyjny MozartaWWW (domyślnie C:\Program Files (x86)\MozartWWW) a następnie wejść do folderu Views (to tutaj znajdują się widoki dla ekranów dostępnych w Mozarcie WWW)

2. Otwieramy plik „ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View.aspx” przy pomocy edytora tekstowego (Notatnik, Notepad++, VisualStudio…)

3. clip_image002Po otwarciu pliku wciskamy Ctrl+F i wpisujemy frazę: gridViewZleceniaProdukcyjne

Dzięki temu odnaleźliśmy element który reprezentuje naszą tabelę zleceń

4. Między tagiem <dxwgv:ASPxGridView …> i </ dxwgv:ASPxGridView> znajdują się kolumny wyświetlane w tabeli zleceń (kolumny są reprezentowane przez tag

< dxwgv:GridViewDataTextColumn >”). Jeżeli chcemy dodać nową kolumnę wystarczy skopiować następujący segment:

<dxwgv:GridViewDataTextColumn FieldName=”< elementStruktury >” Caption=”<nazwaKolumny>” VisibleIndex=”<indexKolumny>” ReadOnly=”True”>

<Settings AllowAutoFilter=”False” AllowSort=”False” AllowGroup=”False”></Settings>

</dxwgv:GridViewDataTextColumn>

i wkleić go pod ostatnim tagiem <dxwgv:GridViewDataTextColumn> w interesującym nas bloku <dxwgv:ASPxGridView>

Gdzie:

· <elementStruktury> – to właśnie to pole definiuje połączenie kolumny do źródła danych. Dzięki niemu możemy przypisać do kolumny wartość Kodu zlecenia, Nazwy składnika…

· <nazwaKolumny> – nazwa jaka będzie wyświetlana w nagłówku kolumny

· <indexKolumny> – numer porządkowy przypisany do kolumny. Służy do porządkowania kolejności wyświetlania kolumn.

Przykład:

Do tabeli ze zleceniami pracownika dodana została kolumna zawierająca jednostkę miary. Kolumna jest wyświetlana jako „Jednostka Miary”.

clip_image004

clip_image006

Struktura:

Elementy wyświetlane w tabeli posiadają swoją strukturę. To dzięki niej jesteśmy w stanie wyświetlać poszczególne właściwości elementu takie jak data rozpoczęcia czy jednostka miary. Oto opis struktury dla poszczególnych tabel:

· Tabela: Zlecenia pracownika

o Zlecenie

§ NazwaOdbiorcy

§ TypZlecenia

§ KodProduktu

§ KodOdbiorcy

§ DataPrzyjecia

§ DataWysylki

§ Jm

§ NazwaWariantu

§ KosztPlan

§ KosztRzecz

§ NumerZamowienia

§ IdZamowienia

§ NumerZamowieniaOryg

o NumerPartii

o Uwagi

o Numer

o SNumer

o PelnyNumer

o StanZlecenia

o KodPracownika

o DataRozpoczecia

o DataZakonczenia

o Ilosc

o IloscPlan

o IloscWymagana

o IloscWOdlozonychRaportach

o IloscWykonana

o IloscBrakow

o IloscWydana

o Wydrukowane

o DataPierwszegoWydruku

o DataOstatniegoWydruku

o ZlecenieGlowne

o ZlecenieWysylki

o ZlecenieKl

o MagazynRw

o MagazynPw

o Zbiorcze

o Priorytet

o Towar

§ RozszerzonyKod

§ RozszerzonaNazwa

§ CenaDoWyswietlaniaNaStrukturze

§ NormaNaGodzine

§ MiejscePowstawaniaKosztow

§ CzyPosiadaStrukture

§ TowId

§ TypSkladnika

§ NrRysunku

§ Notatki

§ DodatkowaNotatka

§ ProduktGotowy

§ MagazynId

§ MagazynPosredniId

o Tpz

o Tj

o TransportNarzut

o WielkoscPartii

o Tkw

o TypStawki

o Stawka

o ProcentBraków

o NarzutMat

o NarzutRob

o Wydzial

§ Numer

§ Symbol

§ Nazwa

§ WzorWydruku

§ WariantWydruku

§ Kolejnosc

§

o ProduktGotowy

· Tabela: Składniki

o IdTowaru

o Ilosc

o Nazwa

o Symbol

o Grupa

o IdTowaru

· Tabela: Załączniki

o Data

o IdZalacznika

o NazwaZalacznika

o Kategoria

o Produkt

Przykład 1: aby w tabeli ZleceniaPracownika wyświetlić symbol wydziału, w polu FieldName należy podać: Zlecenie.Wydzial.Symbol

Przykład 2: aby w tabeli Składniki wyświetlić grupę składnika, w polu FieldName należy podać: Grupa

Przykład 3: aby w tabeli Załączniki wyświetlić Id załącznika, w polu FieldName należy podać: IdZalacznika

Scroll to Top