www

Mozart Produkcja Zmiany Deploy WWW

Deploy NewWebDeploy 2020-11-14 http://loclahost/Views/Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx Na ekranie /Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx dodano przycisk Wyloguj, który wylogowuje Użytkownika na ekran Logowania: Pozwala to na sprawdzenie czasów pracy i szacunkowego wynagrodzenia dla kolejnego Użytkownika. http://localhost/Views/Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx Na ekranie Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx zmieniono układ poszczególnych przycisków i kolumn:

Mozart Produkcja–błąd paneli WWW

Jeżeli podczas konfiguracji części interfejsu Mozart Produkcja dostępnego przez WWW dla Subiekt Nexo pojawi nam się poniższy komunikat to oznacza, że w katalogu bin znajduje się niepotrzebny plik: Mozart.DbMagazyn.dll wystarczy go usunąć katalogu WebDeploy/bin. Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Nexo.Magazyn’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w …

Mozart Produkcja–błąd paneli WWW Read More »

Mozart WWW – instrukcja

Poniżej opis konfiguracji paneli WWW (kiosków). Dostęp do funkcji Mozarta możliwy jest także przy pomocy dedykowanych, uproszczonych interfejsów WWW dostępnych z poziomu z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę WWW (w tym tabletów z Android – em) Instalacja modułu · Otwieramy IIS (Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)) · Musimy utworzyć nową stronę dla Mozart Jest tu …

Mozart WWW – instrukcja Read More »

Mozart -dostęp przez WWW

W ostatnim czasie pojawił się rozszerzenie aplikacji do zarządzanie produkcją Mozart pozwalająca na dostęp do wybranych funkcjonalności przy pomocy przeglądarki internetowej. Umożliwia to korzystanie z programu przy pomocy nie tylko komputerów wyposażonych w system Windows, ale także tabletów, komputerów przenośnych i stanowisk wyposażonych w inne systemy operacyjne.

Scroll to Top