Import BOM z SolidWorks do Mozarta

Jeżeli w firmie korzystamy z oprogramowania SolidWorks https://www.solidworks.pl to jest możliwość zaimportowania BOM-u wygenerowanego przez program CAD-owski do systemu produkcyjnego. Służy do tego odpowiedni plugin.

1. W pierwszej kolejności należy dodać plugin. Instrukcję jak wykonać to krok po kroku można odnaleźć na stronie Mozart Produkcja dodawanie pluginu – Aptor (produkcjaprogramy.pl).

2. Dzięki takiemu działaniu w głównym pasku menu pojawia się przycisk Własne. Naciskając go pojawiają się dwie opcje. Jedną z nich jest Import Eksport Translator. Należy ją wybrać.

clip_image001

3. Pojawia się nam okno:

clip_image002

Na tym etapie przycisk dotyczący eksportu jest jeszcze nieaktywny. Naciskamy import towary z folderu.

4. Pojawi się nam teraz okno, z którego należy wybrać folder, gdzie posiadamy pliki do importu.

Zaznaczamy folder, w którym znajdują się owe pliki i wciskam OK.

clip_image003

5. Następnie pojawi się nam okno służące do importu pliku. W celu importu należy przycisnąć Start

clip_image004

6. Należy wcisnąć to kilka razy aż do zaimportowania wszystkich arkuszy. W przypadku arkusza, który jest nieprawidłowy z powodu braku pewnych danych, program nie importuje go, a wyświetla komunikat:

clip_image005

W raporcie błędu wykazane są błędy. Należy nacisnąć zamknij.

7. Następnie ponawia się wykonywanie poprzedniej czynności, tj. wciskanie Start w celu importu reszty plików, aż do momentu, gdy wszystkie zostaną zaimportowane. Wówczas pojawi się komunikat:

clip_image006

Tu wciskamy OK.

8. Dzięki temu aktywuje się drugi przycisk w początkowym oknie dotyczący eksportu. Należy go nacisnąć.

clip_image007

9. Po naciśnięciu Eksportuj struktury w formacie Mozart pojawi się okno z możliwością wybrania czystego folderu, do którego przeniesie eksportowane struktury. Należy zaznaczyć taki folder i nacisnąć OK. wówczas pojawi się komunikat:

clip_image008

Wciskamy OK i sprawdzamy, czy we wskazanym folderze faktycznie pojawiły się eksportowane pliki.

clip_image010

Tak przygotowane pliki możemy zaimportować do Mozart korzystając z pluginu do importu z arkuszy kalkulacyjnych.

https://produkcjaprogramy.pl/2020/03/11/rozszerzenie-mozart-produkcja-struktura-w-przypadku-mieszania-olejw/

Scroll to Top