Mozart Produkcja – instrukcje

Raportowanie Pracownika–ręczne

Raportowanie Pracownika – ręczne raportowanie czasu pracy i ilości operacji i/lub produktów Nagranie na YouTube: https://youtu.be/js-2bsg5d58 1. W celu dodania raportu pracownika, należy w pierwszej kolejności, przydzielić na wydziale tylko wskazane podzlecenie, (tu przypisać pracownika, w tym miejscu może być dowolny, później przypisujemy konkretnych). Następnie ponownie wybieramy prawym przyciskiem myszy na wydziale, ale polecenie „Raport”. …

Raportowanie Pracownika–ręczne Read More »

Składniki–menu podręczne

Mozart Produkcja ekran Składniki – menu podręczne, nagranie na YouTube: https://youtu.be/ba0OL3OzQp8 Informacja o indeksie. 1. Na ekranie “Składniki”, w menu podręcznym, jest opcja “Informacja o indeksie”2. Po wybraniu – dla zaznaczonej pozycji, może być to zarówno produkt, jak i materiał – powyższej opcji, pojawia się ekran, jak poniżej: 3. Na panelu, po prawej stronie tabeli, …

Składniki–menu podręczne Read More »

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu, nagranie można zobaczyć pod adresem: https://youtu.be/wQSKF9tUDYc 1. W aktualizacjach Mozarta od 24.11.23, pojawiła się możliwość zmiany Punktu Monitorowania (wydziału), na otwartym zleceniu produkcyjnym, przed wykonaniem bilansowania właściwego i tylko dla półproduktów. 2. By skorzystać z takiej możliwości należy, na ekranie składników, na wysokości wybranego zlecenia, w menu podręcznym wybrać …

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu Read More »

Mozart Produkcja–typy operacji

TYPY OPERACJI nagranie na YouTube: https://youtu.be/imO0UED5RoM 1. W celu ustawienia typu operacji, wchodzimy z głównego MENU w SŁOWNIKI. 2. Poprzez DODAJ, wpisujemy typ, którego potrzebujemy. Po wybraniu ZAPISZ pozycja ta pojawi się na liście. 3. Następnie dodajemy nowa operację, SŁOWNIKI – OPERACJE. 4. Po wybraniu DODAJ, pojawia się okienko, w którym opisujemy dodawana przez siebie …

Mozart Produkcja–typy operacji Read More »

Mozart Produkcja–ekran składników

Ekran Składników nagranie na YouTube: https://youtu.be/SDsWBYPEQIk 1. Na Ekranie Składników odnajdziemy listę wszystkich surowców/produktów/zestawów, które aplikacja Mozart importowała z systemu magazynowego oraz każdą pozycję, którą utworzymy samodzielnie poprzez polecenie „Dodaj towar”, które znajduje się w dolnym lewym rogu ekranu. Lista produktów (P) i materiałów (M) – w standardowej wersji, wyświetlana jest w tabelce z kolumnami …

Mozart Produkcja–ekran składników Read More »

Czasowa aktywność wariantów

Mozart Produkcja funkcja Czasowa aktywność wariantów na YouTube: https://youtu.be/YKvp43swphI Funkcja ta pozwala ustawić zakres dat, w którym technologia (struktura/BOM/receptura) będzie aktywna. Dzięki temu możemy ustawić, że obecna rezwizja będzie używana do końca miesiąca, czy kwartału, a po tym terminie będziemy korzystać z nowej. 1. W celu uzyskania możliwości włączenia czasowej aktywności wariantów, należy zainstalować plugin …

Czasowa aktywność wariantów Read More »

Instrukcja 2023-10

Spis treści Globalna ścieżka do załączników.. 2 Dodawanie nowej definicji dla zasobu sieciowego. 3 Konfiguracja załączników na stacji klienckiej 6 Mozart – zmiana sposobu logowania. 7 Kopiowanie ceny z zamówień. 8 Robienie wycen i kalkulacja cen sprzedażowych. 10 Techniczny PM… 13 Ustawienie domyślnego magazynu dla Zamówień od dostawców.. 15 Powiadomienia o otrzymaniu nowego zamówienia od …

Instrukcja 2023-10 Read More »

Zlecenia produkcyjne – proces produkcyjny z ręcznym RW

https://youtu.be/p_fF4K4-mIk 1. W pierwszym kroku pobieramy zamówienia z Subiekta, korzystając z panelu „Zamówienia”, na głównym ekranie Mozarta. Wskazujemy zakres dat i polecenie „Pobierz”. Następnie wskazujemy zamówienie, na podstawie, którego chcemy wygenerować zlecenie produkcyjne i wybieramy „Generuj zlecenia”. 2. Przechodzimy na ekran zleceń, gdzie na wydziale BOM (bilansowania – gdzie weryfikujemy, czy posiadamy na stanach magazynowych …

Zlecenia produkcyjne – proces produkcyjny z ręcznym RW Read More »

Raportowanie z pomiarem czasu–Moduł WWW 2023-10-06

Raportowanie z pomiarem czasu 1. Okno Raportowania w wersji przeglądarkowej, z możliwością pomiaru czasu trwania operacji, dla konkretnego zlecenia. 2. Kod pracownika – jest to pozycja, którą odnajdziemy w Słownikach w Mozarcie (słowniki – pracownicy – podstawowe – pokaż). Wpisujemy (lub zczytujemy skanerem) pozycję „kod kreskowy”. 3. Następnie w polu „kod kreskowy”, zczytujemy z karty …

Raportowanie z pomiarem czasu–Moduł WWW 2023-10-06 Read More »

Raportowanie z Harmonogramem–2023-010-04

Raportowanie z Harmonogramem 1. Po zalogowaniu się do Raportowania, należy w pierwszej kolejności wprowadzić Kod Pracownika, tak by wyświetliło się imię i nazwisko osoby, która będzie raportować zlecenie. 2. Następnie z panelu po prawej stronie, z listy wybieramy zlecenie i opcje „dodaj”, tak by nr wybranego zlecenia pojawił się w rubryce „kod zlecenia”. 3. Po …

Raportowanie z Harmonogramem–2023-010-04 Read More »

Scroll to Top